Priser & pakker

Priser & pakker

Kragsbjerg Antennelaug er blandt Fyns billigste leverandører af TV og radio, set i forhold til udvalget af kanaler. Hos Kragsbjerg Antennelaug har man som udgangspunkt en af tre følgende TV-pakker:

Grundpakke: 1.845 kr. om året - hvilket svarer til 154 kr. om måneden
Mellempakke: 4.145 kr. om året - hvilket svarer til 345 kr. om måneden
Fuldpakke: 5.650 kr. om året - hvilket svarer til 471 kr. om måneden

TV-pakkerne betales normalt for et år af gangen.
Priserne er alt inkl.: Kanaler, kontingent til antennelauget, moms og Copydan-afgift og er gældende for perioden 1.1.-31.12.2018

Derudover kan man hos YouSee tilkøbe ekstra kanaler, Bland Selv, digital modtagerboks, YouSee Plus m.m.
Pakkeskift: 375 kr.
Normale tilslutningsafgifter (etableringsomkostning) er 3.000 kr. for lejlighed og 5.375 for villa men kontakt kontoret, måske har vi et godt tilbud til dig.
Tilslutningsgebyr ved eksisterende stik er 600 kr. - åbning af forbindelse inklusiv.
En samlet oversigt over TV-kanaler og frekvenser finder du til højre herfor