Pakker & priser

Priser & pakker

Kragsbjerg Antennelaug er blandt Fyns billigste leverandører af TV og radio, set i forhold til udvalget af kanaler. Hos Kragsbjerg Antennelaug har man som udgangspunkt en af tre følgende TV-pakker:

Grundpakke: 1.960 kr. om året - hvilket svarer til 490 kr. i kvartalet
Mellempakke: 4.360 kr. om året - hvilket svarer til 1.090 kr. i kvartalet
Fuldpakke: 5.935 kr. om året - hvilket svarer til 1.483,75kr. i kvartalet

TV-pakkerne betales kvartalsvis. Medlemmer med et ”bredbånd only” abonnement, vil fortsat blive opkrævet det samlede beløb pr. kalenderår, på dkk 375,- i januar måned.
Priserne er alt inkl.: Kanaler, kontingent til antennelauget, moms og Copydan-afgift og er gældende for perioden 1.1.-31.12.2020
YouSee har garanteret, at deres priser ikke stiger i 1. kvartal 2020, men at f.eks. en aftale med Discovery kan medføre prisstigninger fra 2. kvartal, hvilket selvfølgelig vil afsmittes på medlemmernes priser.

Derudover kan man hos YouSee tilkøbe ekstra kanaler, Bland Selv, digital modtagerboks m.m.

Pakkeskift: 375 kr.
Normale tilslutningsafgifter (etableringsomkostning) er 3.000 kr. for lejlighed og 5.375 for villa men kontakt kontoret, måske har vi et godt tilbud til dig.
Tilslutningsgebyr ved eksisterende stik er 600 kr. - åbning af forbindelse inklusiv.
En samlet oversigt over TV-kanaler og frekvenser finder du til højre herfor